«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

In News by masteradmin

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.000 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

 

 

 

 

 

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

 

Ατομικό Α.Ε. <12.000€ 12.000€<Α.Ε. < 40.000€ < Α.Ε. <
Εισόδημα 40.000€ 60.000€
Οικογενειακό Ο.Ε. <20.000€ 20.000€ < Ο.Ε. < 60.000€ < Ο.Ε. <
Εισόδημα 60.000€ 80.000€
Κίνητρο 70% Επιχορήγηση 35% Επιχορήγηση 15%
Επιχορήγηση
30% Άτοκο 65% Άτοκο Δάνειο
Δάνειο (επιδότηση 85% Άτοκο
(επιδότηση επιτοκίου 100% έως Δάνειο
επιτοκίου 100% 31.12.2015) (επιδότηση
έως 31.12.2015) επιτοκίου 100%
έως
31.12.2015).

 

 

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100%% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρ έπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30%% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς

 

 

 

 

 

0ι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

  1. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης όπως π.χ. με την αντικατάσταση του Λέβητα Πετρελαίου με Αντλία Θερμότητος (συμπεριλαμβανομένω των σχετικών εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής.)
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

Βήματα γα τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

  1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
  2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
  4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
  5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

 

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μια συνεχής διαδικασία έως την

εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Έως σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από 10.000 πολίτες.

Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες