Ως  Επιθεωρητής της TUV Hellas για εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και φωτοβολταικών σταθμών και με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση των επενδύσεων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας στον τομέα των Επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η TÜV HELLAS έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται τόσο κατά τη φάση της μελέτης όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής των εγκαταστάσεων, παρέχοντας στους επενδυτές την απαιτούμενη διαβεβαίωση για την επιτυχία του έργου.

Οι επιθεωρήσεις μας βασίζονται σε αναγνωρισμένα πρότυπα (όπως το ΕΝ 62446) και σε εσωτερικές διαδικασίες, ειδικά σχεδιασμένες για τον προαναφερθέντα στόχο.

H TÜV HELLAS διαθέτει σημαντική συσσωρευμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, έχοντας επιθεωρήσει εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών σταθμών, υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Βιοαερίου.

Επιθεωρήσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών

  • Οργανισμός διαπιστευμένος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Φ/Β) ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN 62446.
  • Υπολογισμός της αναμενόμενης παραγωγής για διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης.
  • Παρακολούθηση των έργων κατά την κατασκευή τους.
  • Διεξαγωγή μετρήσεων και ελέγχων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Φ/Β πλαισίων και του λοιπού εξοπλισμού.
  • Αξιολόγηση Φ/Β σταθμών κατά τη λειτουργία τους και επαλήθευση του δείκτη απόδοσης (Performance Ratio - PR).
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Χρηματοδότη.
  • Συσσωρευμένη εμπειρία σε Φ/Β έργα με εγκατεστημένη ισχύ που ξεπερνά τα 1000 MWp.

Comments

Leave a Comment