Η εταιρία

H Solair Εnergia ιδρύθηκε το 2009, με έδρα τη Ναύπακτο από τον Σπύρο Ευσταθίου Ηλεκτρολόγο μηχανικό, Πανεπιστήμιο Νεας Υόρκης, MBA.

Δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με έμφαση στον τομέα των συστημάτων εξοικονόμησης  ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας,

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της  εξοικονόμησης ενέργειας και  βελτιστοποίησης του ενεργειακού προφίλ των κτιρίων.

Τα παραπάνω είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς του χώρου και περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη, την οικονομοτεχνική ανάλυση, την εκπόνηση σχεδίου χρηματοδότησης , την εγκατάσταση του συστήματος και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του

Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από εξαιρετική συνέπεια, υψηλή ποιότητα κατασκευών σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας (IEC62446) της TUV Hellas.

Δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  • Μελέτη, Αδειοδότηση, Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταικών Σταθμών
  • Λειτουργία και Συντήρηση Φωτοβολταικών Σταθμών
  • Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από εξαιρετική συνέπεια, υψηλή ποιότητα κατασκευών σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας (IEC62446) της TUV Hellas.

Προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και άρτια υποστήριξη μετά την πώληση