Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση κάθε είδους κτιρίου και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης άμεσα και οικονομικά.

Image

Πιστοποιητικά - σχέδια ΔΕΗ

Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα διαπιστευμένα όργανα ώστε να μπορεί να εκδίδει τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία υποβάλλεται στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Image