ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η βασική πολιτική ποιότητας της επιχείρησης, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εντός του πεδίου εφαρμογής της για τις υπηρεσίες μελέτης-εφαρμογής-εγκατάστασης-λειτουργίας-συντήρησης φ/β σταθμών και εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού , τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης και  συνοψίζεται στα ακόλουθα :

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
  • Να αποθηκεύει και να διανέμει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ  έμφαση θα δίνεται και στις συνθήκες  συντήρησης και ασφάλειας των προϊόντων.
  • Να ικανοποιεί τις παραγγελίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
  • Να πληροφορεί τους πελάτες της για τη σωστή χρήση και συντήρηση των προϊόντων της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς.
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του συνεργαζόμενου προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλλει συνεχή προσπάθεια μείωσης παραπόνων πελατών και μη συμμορφούμενων προϊόντων.
  • Να παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση των στόχων ποιότητας

 

Η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων ,για την υποστήριξη στο στρατηγικό προσανατολισμό της, για την διατήρηση και συνεχή βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές και στηριζόμενα σε αποτελεσματικές υπηρεσίες.

 

Η διαρκής ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης. Επιδίωξη μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής  εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα και για τον λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.”

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  30-05-2019

 

Για την

SOLAIR ENERGIA

O Διευθυντής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ