Ενεργειακή Απόδοση και Αδειοδότηση Φωτοβολταικών Πάρκων

Η μεγιστοποίηση της παραγωγής στη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σε σχέση με το συνολικό κόστος εγκατάστασης, δηλαδή το κόστος παραγωγής (€/KWh), απαιτεί εξειδικευμένη μελέτη ενεργειακής απόδοσης.

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για τη σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος σχετικά με τον προσανατολισμό του δώματος ή της στέγης, τις σκιάσεις και τα δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολίας και δεν πρέπει να ανατίθεται σε μη εξειδικευμένους μηχανικούς.

Η χρήση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου λογισμικού είναι απαραίτητη για τη σωστή μελέτη του συστήματος όπως, η μέγιστη παραγωγή ενέργειας, η πιθανή σκίαση της εγκατάστασης και η στατική επάρκεια της εγκατάστασης με βάση τις ανεμοπιέσεις που δέχεται ο χώρος.

Προσφερόμενες  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την επιλογή της κατάλληλης ενεργειακής επένδυσης

Χώρος Εγκατάστασης

Σας συμβουλεύουμε ως προς την επιλογή του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου, ώστε να αποφευχθούν τα αδειοδοτικά κωλύματα και να μεγιστοποιηθεί η οικονομική απόδοση του έργου, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία (έλεγχος πρόσβασης, εγγύτητας δικτύου, πιθανών σκιάσεων κτλ.).

Μελέτη Οικονομοτεχνικής Σκοπιμότητας

Πραγματοποιούμε την απαραίτητη έρευνα και σας προτείνουμε την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα του έργου. Διαθέτουμε εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων και προσομοίωσης της λειτουργίας μιας εγκατάστασης (simulation), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού. Έτσι, σας παρουσιάζουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη, προκειμένου να συναποφασίσουμε τη σκοπιμότητα της επένδυσής σας.

Σύνταξη Φακέλων

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε τους απαιτούμενους φακέλους προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Η εγκατάσταση ενός Φ/Β Σταθμού είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία έχει ως βασικά προαπαιτούμενα την αδειοδότηση και έγκριση διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα της Ρ.Α.Ε., του ΛΑΓΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ κτλ. Περιλαμβάνει επίσης, τη σύνταξη και έγκριση ποικίλων μελετών όπως: Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Μελέτη Λειτουργίας του Σταθμού, Άδεια ή εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής, Λειτουργίας και Εγκατάστασης. Η "Solair Energia" έχει πολυετή πείρα στην αδειοδοτική διαδικασία Φ/Β Σταθμών όλων των μεγεθών και είναι σε θέση να σας υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σχεδιασμός & Χωροθέτηση

Σχεδιάζουμε και χωροθετούμε τη Φ/Β εγκατάσταση. Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι απαραίτητο να μελετηθούν, να σχεδιαστούν και να χωροθετηθούν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, όλες οι κύριες αλλά και βοηθητικές διατάξεις που απαρτίζουν ένα Φ/Β Σταθμό (αντιστροφείς, συστήματα στήριξης, συνδεσμολογία των πάνελς, διατομές καλωδίων, σύστημα συναγερμού κτλ.). Επιπλέον, η εμπειρία που διαθέτουμε στην κατασκευή, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε τη Φ/Β εγκατάσταση προάγοντας την ευκολία της κατασκευής (έλεγχος κατασκευασιμότητας). Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε τυχόν σχεδιαστικά λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μειωμένη απόδοση της επένδυσής σας ή στη δυσκολία της εκτέλεσής/συντήρησής της.