Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση η οποία εκπονείται από διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές με βάση το νόμο 407 (9/4/2010) (PDF) του Υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής κατατάσσει το κτίριο με βάση τις θερμικές ανάγκες του σε διάφορες κατηγορίες. Ο ενεργειακός επιθεωρητής ο οποίος διενεργεί την ενεργειακή επιθεώρηση, δηλαδή τη διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων, εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό διαρκεί 10 χρόνια και συνοδεύει κάθε πράξη μίσθωσης ή πώλησης ενός ακινήτου.
Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση κάθε είδους κτιρίου και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης άμεσα και οικονομικά.

Image