Tα Αυτόνομα φωτοβολταικά  συστήματα  παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο χωρίς να συνδέονται με το δίκτυο (ΔΕΗ). Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως μια ανεμογεννήτρια

Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

Αυτόνομα χωρίς υποβοήθηση από το δίκτυο της ΔΕΗ

Αυτόνομα με υποβοήθηση από το δίκτυο της ΔΕΗ

 

Α. Αυτόνομα χωρίς υποβοήθηση από το δίκτυο της ΔΕΗ

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες/κτήρια που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ ή εκεί όπου η διασύνδεση με τη ΔΕΗ κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και σε κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως.

Αποτελούν επίσης εξαιρετική ενεργειακή λύση για ανθρώπους που επιθυμούν την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της κατοικίας τους και είναι επένδυση απόλυτα συμβατή με έναν “πράσινο” και οικολογικό τρόπο ζωής αφού υποκαθιστά τις παραδοσιακές ενεργειακές πηγές που είναι ιδιαίτερα ρυπογόνες για το περιβάλλον (π.χ ηλεκτρογεννήτριες βενζίνης).

Τα  αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία ουσιαστικά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα
  • Μπαταρίες συσσώρευσης και αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας
  • Inverter – αντιστροφέας μετατροπής του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε εναλλασσόμενο
  • Ρυθμιστή φόρτισης που ρυθμίζει την τάση και τη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ελαχιστοποιούν το ενεργειακό αποτύπωμα της κατοικίας, καθώς εξοικονομείται ηλεκτρικό ρεύμα που έχει παραχθεί από καύση άνθρακα και άλλων ρυπογόνων πρώτων υλών, ενώ συνδυάζουν τα περιβαλλοντικά οφέλη με υψηλές ενεργειακές αποδόσεις.

Κατά την εγκατάσταση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων η Solair Energia αναλαμβάνει:

  • Μελέτη εκτίμησης των ενεργειακών αναγκών του χώρου (καταγραφή με ειδικό αναλυτή ενέργειας των ηλεκτρικών συσκευών, κατανάλωσης, ηλεκτρικών φορτίων κλπ)
  • Υπολογισμό της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα
  • Διενέργεια τεχνικοοικονομικής μελέτης για προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και υπολογισμό του συνολικού κόστους του συστήματος

Επικοινωνηστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα πακέτα που προσφέρουμε και να επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Β. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, υποβοηθούμενο από το ηλεκτρικό δίκτυο πόλης (ΔΕΗ).

Τα αυτόνομα φ/β συστήματα για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με υποβοήθηση από το ηλεκτρικό δίκτυο, είναι φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία συνδέονται στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στον επαγγελματικό ή προσωπικό οικιακό μας χώρο και μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 100% της ενέργειας που καταναλώνουμε.

Η εγκατάσταση τους είναι σχετικά απλή χωρίς ιδιαίτερες μετατροπές, και η εξοικονόμηση ενέργειας εξαρτάται από την έκταση του χώρου που διαθέτουμε για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού.
Η λειτουργία τους βασίζεται στους  καινοτόμους μετατροπείς και διαχειριστές αυτόνομων δικτύων της SMA. Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση με νέο μετρητή ενέργειας (ρολόι) με τη ΔΕΗ, καθώς χρησιμοποιεί την ίδια παροχή που είδη διαθέτουμε. Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά μέσω του μετατροπέα DC/AC και του διαχειριστή ενέργειας SI διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του χώρου μας, διανέμεται σε όλα τα ηλεκτρικά φορτία και το περίσσευμα της ενέργειας αποθηκεύεται σε κατάλληλους συσσωρευτές για νυχτερινή κατανάλωση όταν δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος από τις καταναλώσεις μας (ηλεκτρικές συσκευές ή μηχανήματα), ισχύ που πιθανός να μη μπορεί να μας παράσχει το σύστημα λόγο περιορισμένης ηλιοφάνειας ή αδυναμίας του μετατροπέα, τα φορτία μεταφέρονται στο ηλεκτρικό δίκτυο (ΔΕΗ), για το υπόλοιπο της έλλειψης ισχύος, χωρίς καμία διακοπή στη λειτουργία τους.
Η μελέτη εγκατάστασης για είδη υφιστάμενους χώρους γίνεται μετά από επίσκεψη επιτόπου για παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τη μελέτη η οποία τελικά θα μας πληροφορήσει για το κόστος της εγκατάστασης και  το ποσοστό %, σε εξοικονόμηση ενέργειας που θα κάνουμε.

Απαραίτητες πληροφορίες : m²  ελεύθερου χώρου - Kw παροχής από ΔΕΗ – διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης μετατροπέων και συσσωρευτών – εύκολη π  ρόσβαση στον κεντρικό πίνακα ηλεκτρισμού – προφίλ ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης και συνολικής ισχύος που χρησιμοποιείται.
Η μελέτη εγκατάστασης για χώρους που πρόκειται να κατασκευαστούν τώρα, γίνεται σε συνεννόηση με τους μηχανικούς του έργου.

Η ισχύς του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος για εξοικονόμηση ενέργειας, εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή, το χώρο τις ανάγκες κλπ. Και μπορεί να δημιουργ  ηθεί από 1KW – 300KW καταναλώσεις (ηλεκτρικές συσκευές ή βιομηχανικά μηχανήματα).

Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης

Ακόμα και αν οι ανάγκες σας σε ισχύ και ενέργεια αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα αυξάνεται σε παροχή  ισχύος και κατανάλωσης ενέργειας, με νέες μονάδες οι οποίες παραλληλίζονται στο υπάρχον σύστημα.
Η αυτονομία του συστήματος σε ενέργεια εξαρτάται από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή, και πάντως μπορεί να αυξηθεί ανάλογα τις ανάγκες της εφαρμογής. Το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή είναι τελικά αυτό που θα καθορίσει και το μέγεθος σε Ah του συσσωρευτή, το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρό ή πάρα πολύ μεγάλο.

Μελέτη Αυτόνομων Φωτοβολταικών  Συστημάτων

Η μεγιστοποίηση της παραγωγής στη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σε σχέση με το συνολικό κόστος εγκατάστασης, δηλαδή το κόστος παραγωγής (€/KWh), απαιτεί εξειδικευμένη μελέτη ενεργειακής απόδοσης.

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης  είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για τη σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος σχετικά με τον προσανατολισμό του δώματος ή της στέγης, τις σκιάσεις και τα δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολίας και δεν πρέπει να ανατίθεται σε μη εξειδικευμένους. Η χρήση εξειδικευμένου  και πιστοποιημένου λογισμικού είναι απαραίτητη για τη σωστή μελέτη του συστήματος όπως, η μέγιστη παραγωγή ενέργειας, η πιθανή σκίαση της εγκατάστασης και η στατική επάρκεια της εγκατάστασης με βάση τις ανεμοπιέσεις που δέχεται ο χώρος.