• Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

   

  Η Solair Energia  σε συνεργασία με την Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρία Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων «Τρίοδος Ο.Ε» αναλαμβάνει σύνθετες

  Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Κατασκευές Ιδιωτικών και Δημόσιων Έργων

   

   

   

  Η εταιρία επανδρώνεται από έμπειρους μηχανικούς, εξειδικευμένους στην  Μελέτη,  Επίβλεψη και Κατασκευή:

   

  Επαγγελματικών Κτιρίων  και Οικιών

  Ξενοδοχειακών Μονάδων

  Αθλητικών  Εγκαταστάσεων

  Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων ,

  Κλινικών και Νοσοκομειακών Μονάδων

  Φωτοβολταϊκών  Πάρκων

   

  Ιδρύθηκε  το 2005 από τους: Σπύρο Ευσταθίου, Ηλεκτρολόγο – Βιοϊατρικό Μηχανικό, ΜΒΑ, SUNY (State University of New York)  και το Νικόλαο Άγα, Διπλ. Μηχανολόγο Ναυπηγό Μηχανικό ΕΜΠ

   

    Αντικείμενο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

   

  Ισχυρά ρεύματα (Φωτισμός – Κίνηση)

  Ύδρευση, Αποχέτευση ακαθάρτων – Όμβριων

  Ενεργητική, Παθητική πυρασφάλεια (Πυρόσβεση και Πυρανίχνευση)

   Κλιματισμός , Θέρμανση,  Αερισμός

  Συστήματα Κεντρικού Ελέγχου (BMS)

  Υποσταθμοί Μέσης Τάσης, Η/Ζ

  Τηλέφωνα – Data. Ηλεκτρακουστικά

   Ανελκυστήρες, ανυψωτικά

  Πισίνες Ιδιωτικές και δημόσιες

  Σταθμοί Βιολογικού Καθαρισμού

  Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

   Άδειες λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Copyright 2014    Solair Energia