• Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

  Η ενεργειακή επιθεώρηση η οποία εκπονείται από διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές με βάση το νόμο 407 (9/4/2010)του Υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής κατατάσσει το κτίριο με βάση τις θερμικές ανάγκες του σε διάφορες κατηγορίες. Ο ενεργειακός επιθεωρητής ο οποίος διενεργεί την ενεργειακή επιθεώρηση, δηλαδή τη διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων, εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

   

  Το εν λόγω πιστοποιητικό διαρκεί 10 χρόνια και συνοδεύει κάθε πράξη μίσθωσης ή πώλησης ενός ακινήτου.

   

  Έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε το πιο πάνω πιστοποιητικό μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός 24 ωρών.

   

   

  Ενεργειακή μελέτη, είναι η μελέτη που συντάσσεται κατά το αρχικό στάδιο σύνταξης των μελετών του κτιρίου, παράλληλα και σε σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική. Αποβλέπει στην εξασφάλιση μειωμένων αναγκών του κτιρίου σε φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη μέσα από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρήσης των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

   

   Η ενεργειακή μελέτη (ή μελέτη θερμικής απόδοσης του κτιρίου) απεικονίζει την θεωρητική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Σκοπός της μελέτης είναι η διασφάλιση της ένταξης του νέου κτιρίου τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Απώτερος επιθυμητός στόχος (σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η επίτευξη πλήρους ενεργειακής αυτονομίας κάθε νέου κτιρίου και η εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

   

   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Copyright 2014    Solair Energia